Fra konkurrenter til kammerater.

Tusindvis af unge er på lykkepiller. Alt for mange lider af stress eller depressioner.

Kravene til at præstere på alle fronter er høje. Men når karakteren ikke lige blev så høj som ønsket, når udseendet ikke matcher idealerne eller når svaret på jobansøgning nr. 100 udebliver, bebrejder flere og flere sig selv.

Generation Fællesskab

Vi lever i et optimum-samfund. Valutaen er præstationer, menneskelig værdi skabes, formes, vurderes gennem præstationer. Væren i verden tæller ikke i sig selv. Vi skal udrette noget. Vi går alle på line hen over kløften, balancere vores mål og forventninger til vores eget liv. Mister vi fokus bare ét øjeblik, er faldet langt og kløften dyb.

Læs første ud af en perlerække af bidrag fra unge – kendte såvel som ukendte. Emilie Turunen, medlem af Europaparlamentet for SF, starter stafetten.